Vitajte na Master of Laws (LLM) v Apsley Business School- London

FAQs Enquire now

ABS Londonbsbc

Vitajte na Master of Laws (LLM) v Apsley Business School- London.

Pojem LLM je odvodený z termínu Legum Magister a označuje odborné medzinárodne uznávané štúdium na vysokej akademickej úrovni ideálne pre podnikateľov a manažérov, ktorí potrebujú právne predpisy v ich každodennej činnosti alebo pre právnikov, ktorí majú záujem rozvíjať konkrétnu oblasť svojej praxe. LLM je postgraduálna kvalifikácia preukazujúca, že disponujete vedomosťami a zručnosťami vo svojej oblasti štúdia a praxe.

Naše LLM je akreditovaná konzorciom univerzít v Európe, vrátane University Institute for International and European studies, Warsaw Management University a World Jurist Association (WJA) vo Washingtone, USA.

classroomPočas Vášho štúdia sa budete špecializovať v piatich kľúčových oblastiach:
• Medzinárodné právo,
• Právo v oblasti ľudských práv
• Governance Risk and Compliance
• Riešenie sporov
• Obchodné právo

V rámci štúdia tiež môžete absolvovať seminár zo štúdia Masters of Business Administration.
Rozsah študijného programu je 120 ECTS kreditov alebo 240 CATS kreditov, skladá sa z piatich seminárov a vypracovaním záverečnej práce. Štúdium je možné úspešne absolvovať za 9 až 12 mesiacov.
Program je vyučovaný v angličtine a slovenčine, a to prostredníctvom výučby realizovanej prezenčne, on-line a kombinovanou formou v priestoroch Britskej obchodnej komory v Slovanskej republike a prostredníctvom študijného portálu.
Výučba LLM programu je zabezpečovaná špičkovými odborníkmi z akademického prostredia a zároveň z právnickej praxe.Neváhajte a informujte sa o našej politike uznávania predošlého vzdelania.

more information website in slovak
Podmienky prijatia

Pre prijatie na štúdium Master of Laws je nutné splniť nasledovné podmienky:
A. Ukončené bakalárske vzdelanie + 3 roky odbornej praxe
B. Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou + 5 rokov odbornej praxe

Študijné poplatky a štipendiá
Poplatok za Master of Law je £11,500 alebo 15,500 Euro.
Neváhajte informovať sa o dostupnosti štipendií a procese podávania žiadostí.
Kontaktujte prosím naš tím, ktorý Vám rád priblíži podrobnosti o prijímacom procese, dĺžke kurzu a spôsobu výučby.contact ABS

footer logos

Apsley Business School- London je medzinárodná škola, ktorá poskytuje špecializované odborné vzdelávanie, zamerané na celosvetovo najvyhľadávanejšie oblasti štúdia. Náš tím kvalifikovaných lektorov na základe dlhoročných skúseností v školení a v poradenstve, nám umožňuje poskytovať akreditované vzdelávanie, či už na Vašom pracovisku, on-line alebo na jednom z našich satelitných kampusov v rámci Londýna, Veľkej Británie a Európy.

FAQs Enquire now

brit cham 002Praxou uznávaná prestížna kvalifikácia
1. Titul z rebríčka najvyššie zaradených univerzít
2. Vysoko kvalitné vzdelávanie za prijateľnú cenu
3. Pohodlie a efektívnosť štúdia znamená rovnováhu medzi Vaším pracovným a súkromným životom.
4. Najnovšie teórie riadenia v kontexte reálneho života
graduationPoloha kampusov a kombinovaná metóda štúdia
Disponujeme študijnými centrami umiestnenými v rámci Londýna a strednej Európy – neváhajte sa informovať o pre Vás najbližšom mieste.
Z našich skúsenosti vyplýva, že na dosiahnutie excelentných výsledkov profesionáli uprednostňujú kombinované štúdium: Táto kombinácia on-line výučby a prezenčných seminárov umožňuje najlepšie využitie Vášho obmedzeného času a pomôže Vám efektívnejšie dosiahnuť stanovené študijné ciele. Náš študijný portál umožňuje prístup k študijným materiálom, videám, hodnoteniam, ako aj komunikáciu v rámci interaktívneho chatu a vo fórach, či už so svojimi kolegami alebo vyučujúcimi. Mnohí profesionáli sa rozhodnú dokončiť väčšinu svojho štúdia vlastným tempom - on-line. Naplno využívajú možnosť úspory času a finančných prostriedkov na dopravu a ubytovanie.


contact ABS
Študijné programy

Bakalárske:
Ba (Hons) in Strategic Management
Ba (Hons) in Information Security Management
LLB Bachelors of Law
Magisterské:
MBA and MSc in Strategic Management
MBA and MSc in Information Security Management
MBA and MSc in Educational Leadership
MBA and MSc in Tourism and Hospitality Management
MSc Project Management
MSc Marketing
LLM Legum Magister, Master of Law
Doktorantské:
PhD and DBA by Research

Náš tím skúsených lektorov s akademickým povedomím pochádza priamo z praxe. Techniky, vedomosti a zručnosti, ktoré budete po skončení štúdia ovládať sú dôvodom, prečo sú naše kvalifikácie na špici obchodnej praxe.

footer logos

FAQs Enquire now

 

Please Select the course(s) you are interested in: