Portfolio Category: LLM Master of Laws

Vitajte na Master of Laws (LLM)

Pojem LLM je odvodený z termínu Latin Legum Magister a označuje odborné medzinárodne uznávané štúdium na vysokej akademickej úrovni ideálne pre podnikateľov a manažérov, ktorí potrebujú právne predpisy v ich každodennej činnosti alebo pre právnikov, ktorí majú záujem rozvíjať konkrétnu oblasť svojej praxe. LLM je postgraduálna kvalifikácia preukazujúca, že disponujete vedomosťami a zručnosťami vo svojej oblasti štúdia a praxe.
Read more

Master of Laws (LLM)

LLM is derived from the Latin Legum Magister, meaning Master of Laws, and is primarily a Logo ENU_Grossvocational degree taught at a high academic standard. It is ideal for practising lawyers hoping to develop specific theoretical areas of their practice or for entrepreneurs and administrators who need law in their daily business.
Read more